Rezervácia termínu

Vyberte si službu a rezervujte
si termín u nás v King's Barber

ONLINE REZERVÁCIA

Načítavam…

Ochrana osobných údajov - ZÁSADY ICH SPRAVOVANIA

Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať Vašu rezerváciu, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť AS-TS s. r. o.,so sídlom: Krajinská cesta 2, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50467638  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38265/T, adresa na doručovanie: Krajinská cesta 2 821 07 Bratislava, info@kingsbarbershop.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Aké osobné údaje spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, údaje o platbe, tel.č., email.
 3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje na stránke? Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia rezervácie cez internet.
 4. Ako nám môžete dať súhlas? Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať pri rezevácií služieb.
 5. Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email: info@kingsbarbershop.sk ,alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu Krajinská cesta 2 821 07 Bratislava.
 6. Komu Vaše údaje poskytujeme? Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu externému účtovníkovi a našej spoločnosti.
 7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Kúpne zmluvy, ako aj rezervácie na výkony uzatvorené prostredníctvom rezervačného systému, resp. prostredníctvom emailovej rezervácie sa uchovávajú po dobu vybavenia rezervácie a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie, maximálne po dobu 2 rokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 8. Kam prenášame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
 9. Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@kingsbarbershop.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 10. Ako spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách: a) Wordpress, Word Excel, a email info@kingsbarbershop.sk
 11. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov? Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
 12. Aké máte práva?
   1. Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
   2. Právo na opravu k Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
   3. Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
    1. odvoláte svoj súhlas;
    2. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
    3. spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
    4. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
    5. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných
    6. údajov cez internet;
   4. Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
   5. Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
    1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
    2. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
    3. môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 13. Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: zaslaním oznámenia na email info@kingsbarbershop.sk prípadne zaslaním na adresu našej spoločnosti, AS-TS s. r. o.,so sídlom: Krajinská cesta 2 821 07 Bratislava, Slovenská republika. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
 14. Záverečné ustanovenia Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 30.10.2019. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracovania osobných údajov v našej spoločnosti.

Súbory cookies - zásady ich spracovania

O týchto zásadách používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako kontrolovať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.kingsbarbershop.sk – Spravovať súhlas

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová lokalita funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako používame súbory cookie?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy súborov cookie používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť. Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie. Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači. Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií. Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepší a efektívnejší zážitok.

Ako môžem ovládať predvoľby súborov cookie?

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje preferencie počas relácie prehliadania, môžete na svojej obrazovke kliknúť na kartu „Ochrana osobných údajov a súbory cookie“. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas. Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak chcete zistiť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránky wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.